MTÜ Selts Eesti Vetelpääse on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. MTÜ Selts Eesti Vetelpääste asutati 2000. aasta mais Tartus. Asutajateks olid vetelpääste ja ujumisõpetusega seotud inimesed. Üldeesmärkideks seati veeohutusalaste teadmiste tõstmine, veealaste koolituste organiseerimine, ujumisoskuse propageerimine ning vetelpääste järjepidavuse hoidmine, samuti vetelpääste ja ohutu veekasutuse vallas koostöö edendamine siseriiklikult ning rahvusvaheliselt.

Selts on läbi aastate koordineerinud ja korraldanud koolides laste ujumise algõpet. Samuti on viidud läbi erinevatele sihtgruppidele veeohutusalaseid koolitusi ja seminare. Seltsi liikmeskond on aja jooksul muutunud, hetkel on liikmed tegevad Tallinnas, Tartus ja Paides.

Mida me pakume: Veeohutus- ja vetelpäästealane konsultatsioon ja koolitus nii eesti kui vene keeles Veega seotud ürituste turvamine Rannavalvealane konsultatsioon ja rannavalve teenus  Vetelpääste varustuse rent Me oleme professionaalsed ja mobiilsed. Meid saab kutsuda igasse Eesti punkti. MTÜ Selts Eesti Vetelpääste on Päästeliidu, Eesti Ujumisliidu,  Eesti Turvaettevõtete Liidu ja International Life Saving Federation-i liige. Pildiotsingu International life saving tulemus

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.