Meist

MTÜ Selts Eesti Vetelpääse on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. MTÜ Selts Eesti Vetelpääste asutati 2000. aasta märtsis Tartus. Asutajateks olid vetelpääste ja ujumisõpetusega seotud inimesed. Üldeesmärkideks seati veeohutusalaste teadmiste tõstmine, veealaste koolituste organiseerimine, ujumisoskuse propageerimine ning vetelpääste järjepidavuse hoidmine, samuti vetelpääste ja ohutu veekasutuse vallas koostöö edendamine siseriiklikult ning rahvusvaheliselt.

Selts on läbi aastate koordineerinud ja korraldanud koolides laste ujumise algõpet. Samuti on viidud läbi erinevatele sihtgruppidele veeohutusalaseid koolitusi ja seminare.

Seltsi liikmeskond on aja jooksul muutunud, hetkel on liikmed tegevad Tallinnas, Tartus ja Paides.

Mida me pakume:
Veeohutus- ja vetelpääste alane konsultatsioon ja koolitus nii eesti kui vene keeles
Esmaabi koolitus nii eesti kui vene keeles
Veega seotud ürituste turvamine
Rannavalve alane konsultatsioon ja rannavalve teenus
Nööripääste ja kõrgustes töötamise koolitus ja konsultatsioon
Vetelpääste varustuse rent

Me oleme professionaalsed ja mobiilsed. Meid saab kutsuda igasse Eesti punkti.

MTÜ Selts Eesti Vetelpääste on Päästeliidu, Eesti Ujumisliidu ja Eesti Turvaettevõtete Liidu liige.