Avavesi

 

Avavee vetelpäästja kutsestandardi leiad siit:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10621248

Avalikud supluskohad:

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/avalikud-supluskohad.html

Siin saad kontrollida suplusvee kvaliteeti:

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=U

Nõudeid suplusveele ja supluskohtadele vaata

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-supluskohtadele.html

Randu puudutavad seadused, määrused ja nõuded