Bassein

 

Ujula vetelpäästja kutsestandardi leiad siit:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10621248

Siin saad kontrollida basseinivee kvaliteeti:

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=U

Nõudeid ujulatele ja basseiniveele vaata

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/ujulad.html

 

 

OHUTUSE tagamiseks ujulates ja veeparkides:

  • Järgi kõiki ujulates ja veekeskustes kehtivaid reegleid, need leiad vastavatelt infotahvlitelt

  • Allu ujula ja veekeskuse töötaja korraldustele vastu vaidlemata

  • Ära jäta lapsi järelevalveta

  • Veeparkides on omad potentsiaalsed spetsiifilised ohud.

Enne veepargi külastust:

  • Veendu, et ujumisala valvab vetelpäästja, enne kui sina ja sinu grupp siseneb vette

  • Järgi kõiki veepargi ja vetelpäästjate poolt esitatud ohutusnõudeid. Ära karda esitada küsimusi

  • Arvesta, et erinevate atraktsioonide juures kehtivad eri ohutusnõuded ning vee sügavus võib varieeruda

Ujula