EVPS Logo

MTÜ Selts Eesti Vetelpääste on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis asutati 2000 aasta mais Tartus. Asutajateks olid vetelpääste ja ujumisõpetusega seotud inimesed. Üldeesmärkideks seati veeohutusalaste teadmiste tõstmine, veealaste koolituste organiseerimine, ujumisoskuse propageerimine ning vetelpääste järjepidevuse hoidmine. Kõikides teemades edendatakse veega seotud tegevuste alast koostööd nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Samuti panustame liikumistesse ja programmidesse, mis on seotud vee ja keskkonnakaitse alase teabe levitamisega.

Selts on olnud tegev koolides laste ujumise algõpet koordineeriva tegevusega. Samuti on läbi viidud erinevatele sihtgruppidele veeohutuse alaseid koolitusi ja seminare. Seltsi liikmeskond on aja jooksul muutunud, hetkel on meie liikmed tegevad üle Eesti – Tallinnas, Rakveres, Narvas, Paides ja Pärnus.

Mida me pakume: veeohutus- ja vetelpäästealaseid koolitusi, randade riskianalüüse ja vetelpääste varustuse alaseid konsultatsioone.

MTÜ Selts Eesti Vetelpääste on ILSE (International Life Saving Federation Europe) liige, Eesti Turvaettevõtete liidu liige ja Päästeliidu liige. Samuti omame õigust pakkuda kursuseid Rescue 3 veepääste koolitusüsteemist.