Riskianalüüs

Randade riskihindamine on randade seisukorra, sh kõikvõimalike ohtude süstemaatiline kaardistamine ja fikseerimine koos ohtude raskusastmete hindamise ning asjatundlike meetmete soovitamisega leitud ohtude vähendamiseks / kõrvaldamiseks.

Riskianalüüsi metoodika ja online hindmissüsteem on välja töötatud Rahvusvahelise Vetelpääste Föderatsiooni (International Life Saving Federation of Europe ehk ILSE) poolt.

MTÜ Selts Eesti Vetelpääste on läbinud ILSE poolt korraldatud randade riskihindamise koolituse ja omab läbi vastavat akrediteeringut omavate riskihindajate rahvusvaheliselt tunnustatud randade riskihindamise pädevust.

Hindamisel koostatav raport on rahvusvaheliselt tunnustatud dokument, mis on mh tunnustatud aluseks ka sinilipu väljastamisele. Raport on soovitusliku loomuga ja konfidentsiaalne.

Hindamise tulemusi saab kasutada nii puudustele ja ohtudele tähelepanu juhtimiseks, aga ka puuduste puudumisele tähelepanu juhtimiseks ehk heaks PR-ks, samuti ranna haldamise ja rannavalvega seotud eelarvete sisendiks, -tegevuste planeerimiseks ja randade üldiseks ohutuskvaliteedi tõstmiseks.

Muuhulgas käsitleb riskihindamine järgmisi näitajaid:

  • Hinnatava ala kirjeldus
  • Avalik ligipääsetavus
  • Hädaabi ligipääsetavus
  • Päästevahendid
  • Märgid/infotahvlid
  • Tsoneerimine
  • Rannaala kasutused
  • Ohud/riskid
  • Rannavalve