Kursused

Oleme vetelpääste ja veeohutuse koolituse temaatika arendajad ja edasi andjad. Meie esimesed temaatilised koolitused toimusid aastal 2000, kui alustasime veeohutusprojektiga, mis oli suunatud algklasside õpetajatele. Samasse aega jääb ka esimene rannavalve koolitus. Tänaseks oleme välja töötanud erinevaid kursuseid nii vetelpäästjatele kui ka väikelastele. Nimistusse lisanduvad basseini vetelpäästjad, kaitseväelased, päästetöötajad, matkajuhid, ujumistreenerid, pedagoogid ja lapsed – kõik, kes puutuvad kokku veega või tegutsevad veekogude kallastel.

Veeohutuse temaatikas viime koolitusi läbi ka vene keeles. Samuti on olemas kõik loengute materjalid vene keeles.

Veeohutuse kursused

Veeohutuse baaskursus

Veeohutuse kursus

Talvine veeohutuse kursus - Tase 1

Talvine veeohutuse kursus - Tase 2